VOCAL TOUCH - repetities

 

 

Repetities zijn elke woensdagavond in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 150, 1945 AC Beverwijk tussen 19.45 u en 21.45 uur.

Tijdens de wekelijkse repetities worden nieuwe stukken ingestudeerd en oude stukken doorgezongen.
Er zitten ook leselementen in de repetities zoals timing, frasering, metrum, feel/opvatting.